xổ số Hà Nội

Miền trung

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

05/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

05-01

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
54
51
200N
004
193
400N
1764
6186
5061
9603
5395
9836
1TR
7982
8424
3TR
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
10TR
42203
85651
85881
72221
15TR
22951
12698
30TR
87188
12421
2 TỶ
441233
883565
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 05-01-2022

Đà Nẵng
0 040203
1
2
3 3433
4 4743
5 5451
6 646160
7 7570
8 868288
9
Khánh Hòa
0 030703
1
2 2421
3 3637
4 48
5 51
6 65
7 72
8 8381
9 939598

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 05-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 05-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1860
5370
5061
5651
2951
7982
0802
9543
2203
1233
54
004
1764
9634
3175
6186
0447
7188
Khánh Hòa - 05-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51
9451
5881
2221
2421
6872
193
9603
5483
1803
8424
5395
3565
9836
7207
6737
8248
2698

Xem KQXS Miền trung

29/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

29-12

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
56
49
200N
367
424
400N
8489
7372
0601
5922
2522
0672
1TR
5333
7125
3TR
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
10TR
49346
29346
82893
93018
15TR
85354
40939
30TR
26445
63661
2 TỶ
003276
307552
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 29-12-2021

Đà Nẵng
0 01
1 12
2
3 3339
4 464645
5 565254
6 6761
7 7276
8 8985
9 9496
Khánh Hòa
0 00
1 18
2 2422222520
3 32363139
4 4943
5 52
6 61
7 7273
8
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 29-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 29-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0601
5461
7372
0752
9212
5333
0694
5354
0585
6445
56
8096
9346
9346
3276
367
8489
6339
Khánh Hòa - 29-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9300
3220
4631
3661
5922
2522
0672
8332
7552
6073
7443
2893
424
7125
0236
3018
49
0939

Xem KQXS Miền trung

22/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

22-12

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
67
95
200N
384
990
400N
6504
9252
5174
3124
1159
0107
1TR
8345
4179
3TR
62727
00787
69743
22785
85864
62718
71123
71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
10TR
59409
63296
90980
01399
15TR
54626
30240
30TR
26209
49698
2 TỶ
696483
758352
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 22-12-2021

Đà Nẵng
0 040909
1 18
2 272326
3
4 4543
5 52
6 6764
7 74
8 84878583
9 96
Khánh Hòa
0 07
1
2 242526
3
4 40
5 595452
6 63686964
7 79
8 80
9 95909998

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 22-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 22-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9252
9743
1123
6483
384
6504
5174
5864
8345
2785
3296
4626
67
2727
0787
2718
9409
6209
Khánh Hòa - 22-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
990
0980
0240
8352
1563
3124
2354
0364
95
6225
9926
0107
1068
9698
1159
4179
8769
1399

Xem KQXS Miền trung

15/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

15-12

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
75
49
200N
686
655
400N
9031
9922
8382
0341
1977
7953
1TR
7322
3829
3TR
26441
03551
30677
86488
09847
16786
80121
41795
97747
74935
24682
48353
80196
21552
10TR
91342
69634
15721
65767
15TR
84870
12777
30TR
87199
28695
2 TỶ
569916
992395
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 15-12-2021

Đà Nẵng
0
1 16
2 222221
3 3134
4 414742
5 51
6
7 757770
8 868288
9 99
Khánh Hòa
0
1
2 2921
3 35
4 494147
5 555352
6 67
7 7777
8 82
9 959695

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 15-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 15-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4870
9031
6441
3551
0121
9922
8382
7322
1342
9634
75
686
6786
9916
0677
9847
6488
7199
Khánh Hòa - 15-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0341
5721
4682
1552
7953
8353
655
1795
4935
8695
2395
0196
1977
7747
5767
2777
49
3829

Xem KQXS Miền trung

08/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

08-12

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
37
21
200N
470
195
400N
4898
7574
7741
9518
3480
4012
1TR
4933
9895
3TR
13679
02243
62414
49122
95901
66622
03609
08314
17861
38792
05024
19800
80574
79852
10TR
35490
89263
58675
06782
15TR
42589
72888
30TR
37734
24115
2 TỶ
032944
019125
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 08-12-2021

Đà Nẵng
0 0109
1 14
2 2222
3 373334
4 414344
5
6 63
7 707479
8 89
9 9890
Khánh Hòa
0 00
1 18121415
2 212425
3
4
5 52
6 61
7 7475
8 808288
9 9592

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 08-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 08-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
470
5490
7741
5901
9122
6622
4933
2243
9263
7574
2414
7734
2944
37
4898
3679
3609
2589
Khánh Hòa - 08-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3480
9800
21
7861
4012
8792
9852
6782
8314
5024
0574
195
9895
8675
4115
9125
9518
2888

Xem KQXS Miền trung

01/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

01-12

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
84
92
200N
071
637
400N
7912
6465
1988
4242
9713
3866
1TR
8665
8217
3TR
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
10TR
55073
12843
47269
49616
15TR
13913
55386
30TR
82765
96039
2 TỶ
445153
551882
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 01-12-2021

Đà Nẵng
0 0601
1 121013
2
3 31
4 4343
5 53
6 6565
7 717773
8 8488
9 90
Khánh Hòa
0
1 131716
2
3 3739
4 424245
5 5253
6 666169
7
8 8682
9 9299

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 01-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0090
3210
071
6731
9001
7912
1143
5073
2843
3913
5153
84
6465
8665
2765
5506
2677
1988
Khánh Hòa - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3661
92
4242
3752
1142
1882
9713
7053
5445
3866
9616
5386
637
8217
1117
1099
7269
6039

Xem KQXS Miền trung

24/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

24-11

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
82
78
200N
196
039
400N
7859
0714
6334
5714
2728
3027
1TR
7315
5555
3TR
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
10TR
85893
18615
95795
50155
15TR
52869
80651
30TR
31363
91162
2 TỶ
477124
594992
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 24-11-2021

Đà Nẵng
0 06
1 1415
2 282924
3 34
4 43
5 59
6 626963
7
8 8287
9 969493
Khánh Hòa
0
1 1419
2 2827
3 3938
4 46
5 555051
6 6762
7 78
8 88
9 979592

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 24-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 24-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
82
8262
3043
5893
1363
0714
6334
7994
7124
7315
8615
196
1406
7887
6928
7859
8229
2869
Khánh Hòa - 24-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8650
0651
1162
4992
5714
5555
5795
0155
3246
3027
1597
9467
78
2728
2288
7938
039
7119

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 07-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80  ( 8 ngày )
00  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )
19  ( 5 ngày )
15  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
78  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
31  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
08  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

82 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 9 Lần 0
9 Lần 0
1 19 Lần 0
9 Lần 0
2 15 Lần 0
13 Lần 0
3 11 Lần 0
10 Lần 0
4 15 Lần 0
20 Lần 0
5 12 Lần 0
7 Lần 0
6 10 Lần 0
15 Lần 0
7 12 Lần 0
16 Lần 0
8 14 Lần 0
14 Lần 0
9 9 Lần 0
Thể thao game casino Trò poker Baccarat Bóng rổ Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Casino game poker Nền tảng cờ bạc poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat