xổ số Hà Nội

Miền trung

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

04/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

04-01

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
13
57
200N
222
337
400N
8610
8617
2929
0291
7382
7935
1TR
5066
5885
3TR
37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825
77795
02075
78605
98891
10056
79907
02751
10TR
15863
16338
98633
02483
15TR
65354
10522
30TR
64645
94286
2 TỶ
137436
551746
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 04-01-2022

Đắk Lắk
0 04
1 131017
2 22292325
3 3836
4 45
5 54
6 666763
7 71
8 83
9 97
Quảng Nam
0 0507
1
2 22
3 373533
4 46
5 575651
6
7 75
8 82858386
9 919591

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 04-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 04-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8610
3971
222
13
9823
8983
5863
5704
5354
4825
4645
5066
7436
8617
7597
6967
6338
2929
Quảng Nam - 04-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0291
8891
2751
7382
0522
8633
2483
7935
5885
7795
2075
8605
0056
4286
1746
57
337
9907

Xem KQXS Miền trung

28/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

28-12

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
62
70
200N
162
798
400N
7170
6911
4718
1103
9790
5002
1TR
1599
0064
3TR
79084
91299
20408
11064
97111
41350
53209
93606
11093
36391
34328
99326
03956
71771
10TR
73722
15166
76259
70680
15TR
71019
93663
30TR
21916
13706
2 TỶ
692080
505348
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 28-12-2021

Đắk Lắk
0 0809
1 1118111916
2 22
3
4
5 50
6 626466
7 70
8 8480
9 99
Quảng Nam
0 03020606
1
2 2826
3
4 48
5 5659
6 6463
7 7071
8 80
9 98909391

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 28-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 28-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7170
1350
2080
6911
7111
62
162
3722
9084
1064
5166
1916
4718
0408
1599
1299
3209
1019
Quảng Nam - 28-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
9790
0680
6391
1771
5002
1103
1093
3663
0064
3606
9326
3956
3706
798
4328
5348
6259

Xem KQXS Miền trung

21/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

21-12

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
08
07
200N
983
944
400N
4912
9510
2901
7646
1203
1645
1TR
4562
1727
3TR
33681
58925
80905
99725
21123
27619
70782
23778
59322
00766
62658
23498
86180
11551
10TR
34931
71790
01317
76710
15TR
80165
51325
30TR
97171
00442
2 TỶ
113610
138108
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 21-12-2021

Đắk Lắk
0 080105
1 12101910
2 252523
3 31
4
5
6 6265
7 71
8 838182
9 90
Quảng Nam
0 070308
1 1710
2 272225
3
4 44464542
5 5851
6 66
7 78
8 80
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 21-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 21-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9510
1790
3610
2901
3681
4931
7171
4912
4562
0782
983
1123
8925
0905
9725
0165
08
7619
Quảng Nam - 21-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6180
6710
1551
9322
0442
1203
944
1645
1325
7646
0766
07
1727
1317
3778
2658
3498
8108

Xem KQXS Miền trung

14/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

14-12

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
03
18
200N
059
060
400N
9723
6647
4126
4454
1624
1920
1TR
7345
5999
3TR
02990
81950
94166
75275
87780
44983
42922
44174
38388
43904
36504
51746
80415
69120
10TR
10534
90106
56401
06698
15TR
90413
85438
30TR
66241
82114
2 TỶ
770224
509872
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 14-12-2021

Đắk Lắk
0 0306
1 13
2 23262224
3 34
4 474541
5 5950
6 66
7 75
8 8083
9 90
Quảng Nam
0 040401
1 181514
2 2420
3 38
4 46
5 54
6 60
7 7472
8 88
9 9998

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 14-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 14-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2990
1950
7780
6241
2922
03
9723
4983
0413
0534
0224
7345
5275
4126
4166
0106
6647
059
Quảng Nam - 14-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
060
1920
9120
6401
9872
4454
1624
4174
3904
6504
2114
0415
1746
18
8388
6698
5438
5999

Xem KQXS Miền trung

07/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

07-12

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
81
41
200N
227
796
400N
1690
6033
2129
3375
9761
0614
1TR
8183
9294
3TR
75156
94562
60187
33490
04278
07008
89938
46203
78716
72490
07780
20302
11213
32085
10TR
90788
59089
14650
76827
15TR
68763
82690
30TR
91657
35190
2 TỶ
825138
036857
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 07-12-2021

Đắk Lắk
0 08
1
2 2729
3 3338
4
5 5657
6 6263
7 78
8 8183878889
9 9090
Quảng Nam
0 0302
1 141613
2 27
3
4 41
5 5057
6 61
7 75
8 8085
9 96949090

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 07-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 07-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1690
3490
81
4562
6033
8183
8763
5156
227
0187
1657
4278
7008
9938
0788
5138
2129
9089
Quảng Nam - 07-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2490
7780
4650
2690
5190
41
9761
0302
6203
1213
0614
9294
3375
2085
796
8716
6827
6857

Xem KQXS Miền trung

30/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

30-11

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
67
47
200N
827
775
400N
5956
2653
1494
2769
7224
5528
1TR
5045
2104
3TR
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
10TR
29846
88153
44891
93797
15TR
74083
97296
30TR
90046
86329
2 TỶ
049836
897037
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 30-11-2021

Đắk Lắk
0
1
2 272524
3 36
4 4540414646
5 565353
6 67
7 7672
8 83
9 9498
Quảng Nam
0 040901
1
2 242829
3 37
4 47444242
5 55
6 6960
7 75
8
9 919796

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 30-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1340
1341
4272
2653
8153
4083
1494
6624
5045
3125
5956
2076
9846
0046
9836
67
827
8898
Quảng Nam - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7660
4201
4891
8542
0842
7224
2104
7444
775
9355
7296
47
3797
7037
5528
2769
3209
6329

Xem KQXS Miền trung

23/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

23-11

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
31
71
200N
501
747
400N
8468
2917
3543
3082
7180
6330
1TR
0708
9743
3TR
28951
65090
39530
54496
26220
26400
27503
22414
20960
66941
85058
52935
59798
88317
10TR
30518
73509
80115
06467
15TR
82184
41940
30TR
66598
46095
2 TỶ
396647
791350
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 23-11-2021

Đắk Lắk
0 0108000309
1 1718
2 20
3 3130
4 4347
5 51
6 68
7
8 84
9 909698
Quảng Nam
0
1 141715
2
3 3035
4 47434140
5 5850
6 6067
7 71
8 8280
9 9895

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 23-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 23-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5090
9530
6220
6400
31
501
8951
3543
7503
2184
4496
2917
6647
8468
0708
0518
6598
3509
Quảng Nam - 23-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7180
6330
0960
1940
1350
71
6941
3082
9743
2414
2935
0115
6095
747
8317
6467
5058
9798

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 07-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80  ( 8 ngày )
00  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )
19  ( 5 ngày )
15  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
78  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
31  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
08  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

82 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 9 Lần 0
9 Lần 0
1 19 Lần 0
9 Lần 0
2 15 Lần 0
13 Lần 0
3 11 Lần 0
10 Lần 0
4 15 Lần 0
20 Lần 0
5 12 Lần 0
7 Lần 0
6 10 Lần 0
15 Lần 0
7 12 Lần 0
16 Lần 0
8 14 Lần 0
14 Lần 0
9 9 Lần 0
Thể thao game casino Trò poker Baccarat Bóng rổ Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Casino game poker Nền tảng cờ bạc poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat